CZ | EN

Je třeba rozlišit spravedlivé (rozumné)  nalézání práva od sofistikovaného odůvoňování nespravedlnosti - stejně jako najít najít hranici mezi skutečným uměním a kýčem.

Roman Žďárek, 2011

nespravedlnosti - stejně jako najít najít hranici mezi skutečným uměním a kýčem.

Důležité odkazy

Můj blog...

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer lorem tempor congue egestas ut. Est urna

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer lorem tempor congue egestas ut. Est urna porttitor vel dui tortor laoreet est leo In morbi. Sed Ut Curabitur pulvinar nibh nibh eget mollis sed augue In. Curabitur tincidunt volutpat lorem

 

Ke stažení:

Plná moc
123 kb ke stažení!

Mohlo by Vás zajímat...

...Absence judikatury dává příležitost zejména moci výkonné, aby instituty medicínského práva vykládala sama. Přitom žijeme v době, kdy řada vrcholných ústavních činitelů ať přímo, či skrytě deklaruje pohrdání nejen právem, ale i základními pravidly slušného chování. Pohrdání právem nachází odraz nejen v nekvalitní legislativě, ale i ve snaze zcela tendenčního výkladu právních textů. To je jev pozorovatelný v nejrůznějších odvětvích. Pokud však medicínské právo upravuje jednu z nejcitlivějších oblastí lidského bytí – otázky ochrany zdraví a života -, potom veškerá shora zmíněná negativa se v medicínském právu projevují o to úporněji...

z Úvodu k prvnímu vydání učebnice Medicíské právo (Praha: C.H.Beck, 2011)


ROMAN ŽĎÁREK (C) 2011 | PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK | ETICKÝ KODEX

DESIGNED BY